Erfgoed Event ‘geeft het verleden toekomst’

Posted on

Op vrijdag 7 april neemt Jitske van Groenland Kunstrestauraties deel aan het ErfgoedEvent 2017 in de Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch. De beurs richt zich zowel op immaterieel, roerend als onroerend erfgoed. Hierbij komen diverse professionals samen waaronder restauratoren, museumbeheerders, onderzoekers, architecten en beleidsmakers voor het behoud van het cultureel erfgoed.